Frilandsgrise

Frilandsgrise

På Katrinelunden har vi glade sortbrogede landracegrise. Vi deltager i avlsarbejdet for at bevare og fremme racen. Grisene på Katrinelunden behandles ikke forebyggende med antibiotika. Alle avlsdyr er testet og fundet fri for MRSA. Svinebesætninger under Velfærdsdelikatesser testes jævnligt, og alle dyr, der bringes ind i besætningen skal være testet MRSA-fri.

Læs mere her: www.dyrenesbeskyttelse.dk/mrsa-fri-gris

Den sortbrogede landracegris er omgængelig og med gode naturlige instinkter. Dyrene går på græs på vores 6 ha året rundt og har dermed mere end dobbelt så meget plads pr dyr som økologiske frilandsgrise. Grisene færdes frit på græsmark, eng og skov og sover i klimatelte. Vi producerer selv grovfoder i form af kløvergræs, lucerne, ærter og jordskokker, som grisene høster i løbet af sæsonen og  kløverwrap til vinterfoder.

Grisene høster grøntfoder, her byg og ærter

Katrinelunden er et skovlandbrug og derfor planter vi hvert år fodertræer – eg, valnød, kastanje, spiselig tjørn, æbler, blommer, hassel og hyld. Træerne plantes i billebankerne, der er små volde med vilde planter, der adskiller græsningsfoldene. Træerne giver frugt og nødder til grisene, de skaber skyggefulde steder og er med til at forbedre jordkvaliteten og dræne den tunge lerjord.

Grisene arbejder med jorden

I Velfærdsdelikatesser producerer vi hele dyr, dvs ingen halekuperinger, kastreringer eller lignende.  Dyrene skal kunne udøve deres naturlige adfærd. Søerne holder sammen med deres søstre, og vi lader dem gå sammen parvis i sommersæsonen med deres smågrise omkring sig. Søerne begynder deres redebyggeri i god tid før faringen, samler materiale og tygger halmen i småstykker så den er blød og tilpas. Som grisene vokser til begynder de at udforske omgivelserne, de spiser gerne græs, rødder og insekter. De har forskellige personligheder, nogle bliver helst hos soen mens andre udforsker deres omgivelser i flok eller alene. Vi slagter ved 5 måneder, der vejer grisene ca 50 kg. Det er en lille delikat gris, der har haft gode muligheder for udfolde sig ”naturligt” i sin levetid. Kødet er mørkt og fyldt med smag. Den tidlige slagtning gør at de små orner ikke skal kastreres, og at grisene kan gå sammen med moren indtil slagtning. Vi slagter i efteråret når græsningssæsonen slut, og en forlængelse af grisenes levetid vil derfor ikke være hensigtsmæssig.

Slagtningen foregår med skydning og afblødning på marken, så grisene undgår transport og ventetid på slagteriet. Vi er glade for at dette nu er muligt, det er tilfredsstillende at have hånd om hele grisens liv fra faring til aflivning.

 

 

 

Herunder 3 små film, der viser grisenes udendørs liv på græsmark, i skovbrynet og på det våde engstykke.