Landskabsplan Katrinelunden

landskabsplanen

Foldene fordeles mellem fjerkræ og grise. Fjerkræet går i æbleplantagen, der er plantet 2016, mens grisene går på folde mellem billebanker beplantet med fodertræer, anlægges 2016-2017