Landskabet, billebanker og fodertræer

Katrinelundens 6 ha jord ligger som en trekant afgrænset af Sønderskoven, Knudstrupvej og landbrugsland. Det er en lille perle med masser af dyre- og fugleliv.

(more…)

Frilandsgæs

gæslinger

Gæslinger maj 2018

Vi har brogede og grå landracegæs. Gæssene har base i teltet ved siden af grisene, og vandrer derfra ud og fouragerer i foldene.

(more…)

Frilandsgrise

På Katrinelunden har vi glade sortbrogede landracegrise. Vi deltager i avlsarbejdet for at bevare og fremme racen. Grisene på Katrinelunden behandles ikke forebyggende med antibiotika. Alle avlsdyr er testet og fundet fri for MRSA. Svinebesætninger under Velfærdsdelikatesser testes jævnligt, og alle dyr, der bringes ind i besætningen skal være testet MRSA-fri.

Læs mere her: www.dyrenesbeskyttelse.dk/mrsa-fri-gris (more…)

Om Katrinelunden

  • Katrinelunden er forsøgs- og demonstrationsgård. Vi afprøver og udvikler metoder til klimaneutral planteavl og husdyrhold, og samtidig har vi et kompromisløst fokus på dyrevelfærd og fødevareproduktion af høj kvalitet.Demonstrationsgården bygges op af følgende dele:
  • Skovlandbruget – består af små agre med flerårige urter, der ved stribeafgræsning danner et stort rodnet. Agrene adskilles af billebanker, små volde med vilde planter, blomster og fritstående fodertræer. Billebankerne tiltrækker insekter og fugle og træerne binder Co2, forbedrer jordkvaliteten og deres frugter skaber smagsværdi i kødet hos de græssende dyr. Granplantagen giver ly for sol, vind og frost og omdannes langsomt til mere varieret skovvækst, med lysninger hvor løvtræer skyder op. Her bor søerne med et årligt kuld grise samt en flok gæs.
  • Skovhaven – nødder, frugter, bær og flerårige grøntsager i en sammenhæng der imiterer skovens system med flere lag. Fokus på biologisk bæredygtighed og klimarobusthed og med produktion af fødevarer hele året rundt.Frugthaven – i forlængelse af skovhaven og som et mere retlinet system ligger frugthaven med æbler, gule hindbær og hyld. Her etableres hønsehold med 50 landhøns, til produktion af æg og kyllinger og pasning af frugttræerne.
  • Fælleshaven – Grøntsagsdyrkning i fællesskab med fokus på opbygning af muldlag, gravefri dyrkning og sædskifte.
  • Sø med vegetarfisk (Multen) – der holder vandet algefrit, og som samtidig er en delikat spisefisk er et ønske for fremtiden.

 

Katrinelunden bliver drevet af Rikke Haugaard og Niels Bjerregård

Gårdportræt

 

Tilmeld dig vores informations og bestillingslister

På Katrinelunden har vi velfærdsdelikatesserne økologiske frilandsgrise og økologiske gæs.
Vi slagter grise i efteråret og det er muligt at købe kasser eller udskæringer af gris.

I gårdbutikken er der i sæsonen udskæringer, bacon og pølser.

 Map